Facaderens i Nordjylland

Alge- og facaderens i Nordjylland og Aalborg

Grundig alge- og facaderens er ikke kun et spørgsmål om at facaden skal se flot ud. Dine facader bliver konstant udsat for pollen, støv, snavs og partikler fra trafik. Snavset på facaden tiltrækker og holder på vand og giver optimal grobund for alger, mos og svampe. Fugt og begroninger kan nedbryde tag og facader, ødelægge maling og give frostsprængninger eller afskalninger i murværket.

Kjærs service udfører en fleksibel facaderens og algerensning. Vi tager hensyn til jeres behov og højde for årstidernes skiftende krav til processen. Vores facaderens udføres med tanke på facadematerialer og begroning. Vi tager højde for hvilken type alger og begroning, der findes på din facade og hvilke hensyn, der skal tages til facadematerialer. 
Vi renser facader af beton, træværk, mur m.m. - og har du behov for rensning af fliser eller tag og tagrender samt vinduespudsning, kan Kjærs service også assistere med dette, så hele bygningen er i tiptop stand!

Facaderens sikrer at din bygning altid ser præsentabel  ud - uanset om det er dit eget hjem, eller om der er tale om erhverv, offentlige institutioner eller boligforeninger.

Hos Kjærs service lægger vi stor vægt på god service, kvalitet og grundighed. Vi har lang tids erfaring og foretager facaderens i Aalborg og hele Nordjylland. Kjærs service udfører facaderens over hele Nordjylland for både private, erhvervsvirksomheder, institutioner, boligforeninger m.m.

Kontakt os for mere information eller et uforpligtende besøg. Vi rykker ud i hele Nordjylland efter aftale. Vi tilbyder også abonnementsordninger.

Sådan foregår en facaderens

Vi begynder med at vurdere hvilken type facaderens, I har behov for. Her overvejer vi både begroning og facadens overfladestruktur og materialer. Derefter renses facaden af.  Vi bruger færrest mulig kemikalier og renser med professionelt udstyr, hvor vandtrykket kan indstilles. Vi tilbyder også en algebehandling, der sikrer dig mod algeangreb efter rensning.

Hvorfor få en professionel facaderens?

Det er et stort arbejde at rense facaden grundigt af. Desuden er det også et temmelig fysisk krævende arbejde, som det kan være nemmere at overlade det til andre. Med professionelt udstyr  - og vores lange erfaring - kan vi trygt og sikkert udføre en facaderens på kortere tid med et godt resultat, så du ikke skal slide og slæbe i din fritid.

For hårdhændet eller forkert rengøring kan også ødelægge din facade, så den bliver mere modtagelig overfor algeangreb og fugt. Det kan give langt større problemer med fugt i bygningen og på sigt  behov for en gennemgribende facaderenovering.

Tør sandblæsning eller højtryksspuling ved for højt tryk vil gøre facaden mere ru, så alger og andre begroninger lettere kan fæstne sig. Højtryksspuling ved for højt tryk kan også sende vandet ind i underliggende strukturer og skaber vandskader. Er der træværk eller fine, pudsede detaljer eller sandsten i facaden, kan der især gøres stor skade på kanter og detaljer i forarbejdningen.

Kemisk afrensning skal foretages med de rigtige midler og afvejes i forhold til facades materiale og hvilken type snavs og begroninger den er udsat for. Mange af de skrappe kemiske midler kan nemlig misfarve murværk, puds og maling. Er facaden kalket, kan en kemisk afrensning også betyde at kalken ikke længere kan binde på overfladen.

Desuden skal der også tages hensyn til miljøet under facaderensen. Det gør vi selvfølgelig også, og arbejder med midler, der hverken skader miljøet eller din facade.

Hvad koster en professionel facaderens?

Vi har ikke en specifik pris på facaderens - prisen afhænger både af hvor omfattende begroningerne er, og hvor beskidte facaderne er - og selvfølgelig af hvor mange kvadratmeter, der er tale om. Derfor vil vi hellere undersøge problemet og komme med en reel og rimelig pris til dig. Vi arbejder i Nordjylland og opererer også med konkurrencedygtige, nordjyske priser - og tør godt garantere kvalitet for pengene! 
Kontakt os uforpligtende på tlf 26 18 69 27 for et tilbud på facaderens. Ønsker du at få  yderligere services udført, giver vi selvfølgelig gerne et samlet tilbud til dig.

Hvad er alger?

Alger er encellede planteorganismer, der trives overalt på jorden - de findes fra Arktis til Antarktis, på land, i søer og havet og sågar i ørkener. Alger kan gro på stort set alle fugtige overflader, så længe de ikke er for basiske - og der er nok sollys og næringsstoffer til fotosyntese. For meget sol vil udtørre algerne, så de dør. Derfor er sydvendte vægge langt mindre udsatte for alger. I et  fugtigt kystklima med milde, våde vinter og lune, tørrere somre, som vi har i Nordjylland, vil man typisk se kraftig algevækst om vinteren, mens algerne tit vil gå i dvale i sommerperioden. 
Jo mere snavs - især i form af pollen og andre næringsstoffer, der er er på væggene, des nemmere har algerne også ved at overleve. Algerne går i dvale når de mangler fugt, sol eller næring, men vågner op igen og vokser videre, når de får fugt igen. Hvis selve algen fjernes, men sporer eller rødder bliver siddende, vil algen også brede sig igen. Derfor er det vigtigt at algerne fjernes helt og at der ikke er rødder eller spor tilbage af algerne efter rens.

Kontakt Kjærs Service